• Polityka prywatności

Polityka prywatności z dnia 22.08.2023.
Numer licencji nadanej przez Kreator Legal Geek: 53fd50a6-6e2f-40f7-80c1-c8147d6385e0.

Polityka prywatności Sklepu MoonBaby
https://emoonbaby.pl/
(„Sklep”)


Drogi Użytkowniku!

Dbamy o Twoją prywatność i chcemy, abyś w czasie korzystania z naszych usług czuł się komfortowo. Dlatego
też poniżej prezentujemy Ci najważniejsze informacje o zasadach przetwarzania przez nas Twoich danych
osobowych oraz plikach cookies, które są wykorzystywane przez nasz Sklep. Informacje te zostały przygotowane
z uwzględnieniem RODO, czyli ogólnego rozporządzenia o ochronie danych.

ADMINISTRATOR DANYCH OSOBOWYCH

BARTOSZ STANISŁAW HUNEK, przedsiębiorca prowadzący działalność gospodarczą pod firmą Bartosz Hunek,
wpisany do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej prowadzonej przez ministra właściwego
do spraw gospodarki i prowadzenia Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, NIP
7133121255, nr REGON 524089508, al. Warszawska 9, 21-002 Panieńszczyzna.

Jeśli chcesz skontaktować się z nami w związku z przetwarzaniem przez nas Twoich danych osobowych, napisz
do nas na adres e-mail: moonbaby.biz@gmail.com.

TWOJE UPRAWNIENIA

Przysługuje Ci prawo żądania:

• dostępu do Twoich danych osobowych, w tym uzyskania kopii Twoich danych (art. 15 RODO lub - jeśli ma to
zastosowanie - art. 13 ust. 1 lit. f RODO),
• ich sprostowania (art. 16 RODO),
• usunięcia (art. 17 RODO),
• ograniczenia przetwarzania (art. 18 RODO),
• przeniesienia danych do innego administratora (art. 20 RODO).

A także prawo:

• wniesienia w dowolnym momencie sprzeciwu wobec przetwarzania Twoich danych:
z przyczyn związanych z Twoją szczególną sytuacją – wobec przetwarzania dotyczących Ciebie danych
osobowych, opartego na art. 6 ust. 1 lit. f RODO (tj. na realizowanych przez nas prawnie uzasadnionych
interesach), w tym profilowania (art. 21 ust. 1 RODO);
jeżeli dane osobowe są przetwarzane na potrzeby marketingu bezpośredniego, w tym profilowania, w
zakresie, w jakim przetwarzanie jest związane z takim marketingiem bezpośrednim (art. 21 ust. 2 RODO).

Skontaktuj się z nami, jeśli chcesz skorzystać ze swoich praw. Sprzeciw w odniesieniu do wykorzystywania przez
nas plików cookies (o których przeczytasz poniżej) możesz wyrazić zwłaszcza za pomocą odpowiednich ustawień
przeglądarki.

Jeśli uznasz, że Twoje dane są przetwarzane niezgodnie z prawem, możesz złożyć skargę do Prezesa Urzędu
Ochrony Danych Osobowych.

DANE OSOBOWE I PRYWATNOŚĆ

Poniżej znajdziesz szczegółowe informacje na temat przetwarzania Twoich danych w zależności od
podejmowanych przez Ciebie działań.

1. Złożenie zamówienia w Sklepie - cz. 1

W jakim celu?
realizacja Twojego zamówienia
Na jakiej podstawie?
umowa sprzedaży (art. 6 ust. 1 lit. b RODO) obowiązek prawny, związany z rachunkowością,
zobowiązujący nas do przetwarzania Twoich danych
osobowych (art. 6 ust. 1 lit. c RODO)
Jak długo?
przez okres obowiązywania wyżej wymienionej umowy do momentu wygaśnięcia ciążącego na nas obowiązku
prawnego, związanego z rachunkowością
ponadto, Twoje dane będą przetwarzane do upływu okresu, w którym możliwe jest dochodzenie roszczeń – przez Ciebie
lub przez nas
(więcej informacji na ten temat znajdziesz w ostatniej tabeli tej sekcji)
Co się stanie, jeśli nie podasz danych?
nie będziesz mieć możliwości złożenia zamówienia

2. Złożenie zamówienia w Sklepie - cz. 2

W jakim celu?
polepszenie jakości naszych usług dzięki opiniom wystawianym przez Użytkowników za pośrednictwem serwisu do
badania satysfakcji
Na jakiej podstawie?
nasz prawnie uzasadniony interes, polegający na przetwarzaniu Twoich danych w celu prowadzenia badań Twojej
satysfakcji z naszych usług (art. 6 ust. 1 lit. f RODO)
Jak długo?
jeśli nie wyrazisz swojej opinii - przez czas wynoszący 1 miesiąc od dokonania przez Ciebie zakupu lub do momentu, w
którym uwzględnimy Twój sprzeciw wobec przetwarzania; jeśli natomiast wyrazisz swoją opinię - do momentu jej
usunięcia lub do momentu, w którym uwzględnimy Twój sprzeciw wobec przetwarzania*
ponadto, Twoje dane będą przetwarzane do upływu okresu, w którym możliwe jest dochodzenie roszczeń – przez Ciebie
lub przez nas
(więcej informacji na ten temat znajdziesz w ostatniej tabeli tej sekcji)
Co się stanie, jeśli nie podasz danych?
nie uwzględnimy Twojej opinii dotyczącej naszych usług w pracach nad ich dalszym rozwojem
* w zależności od tego, które ma zastosowanie w danym przypadku

3. Założenie konta w Sklepie

W jakim celu?
realizacja umowy o świadczenie usługi prowadzenia konta w Sklepie
Na jakiej podstawie?
umowa o świadczenie usług (art. 6 ust. 1 lit. b RODO)
Jak długo?
przez okres obowiązywania wyżej wymienionej umowy
ponadto, Twoje dane będą przetwarzane do upływu okresu, w którym możliwe jest dochodzenie roszczeń – przez Ciebie
lub przez nas
(więcej informacji na ten temat znajdziesz w ostatniej tabeli tej sekcji)
Co się stanie, jeśli nie podasz danych?
nie będziesz mieć możliwości założenia konta i korzystania z jego funkcji, takich jak przeglądanie historii zamówień czy
sprawdzenie statusu zamówienia

4. Nawiązanie z nami kontaktu (np. w celu zadania pytania)

W jakim celu?
obsługa Twoich zapytań lub zgłoszeń
Na jakiej podstawie?
umowa lub działania podejmowane na Twoje żądanie,
zmierzające do jej zawarcia (art. 6 ust. 1 lit. b RODO) – w
przypadku gdy Twoje zapytanie lub zgłoszenie dotyczy
umowy, której jesteśmy lub możemy być stroną
nasz prawnie uzasadniony interes, polegający na
przetwarzaniu Twoich danych w celu prowadzenia z Tobą
komunikacji (art. 6 ust. 1 lit. f RODO) – jeżeli Twoje
zapytanie lub zgłoszenie nie ma związku z umową
Jak długo?
przez czas trwania wiążącej nas umowy lub – jeśli umowa
nie zostanie zawarta - do upływu okresu dochodzenia
roszczeń – zobacz ostatnią tabelę tej sekcji*
do upływu okresu dochodzenia roszczeń – zobacz
ostatnią tabelę tej sekcji - lub do momentu, w którym
uwzględnimy Twój sprzeciw wobec przetwarzania*
ponadto, Twoje dane będą przetwarzane do upływu okresu, w którym możliwe jest dochodzenie roszczeń – przez Ciebie
lub przez nas
(więcej informacji na ten temat znajdziesz w ostatniej tabeli tej sekcji)
Co się stanie, jeśli nie podasz danych?
nie będziemy mieli możliwości udzielenia odpowiedzi na Twoje zapytanie lub zgłoszenie
* w zależności od tego, które ma zastosowanie w danym przypadku

5. Ustawienia przeglądarki lub inne zbliżone działanie zezwalające na prowadzenie działań
marketingowych

W jakim celu?
marketing bezpośredni, polegający na wyświetlaniu spersonalizowanych reklam
(więcej na ten temat przeczytasz w sekcji „Profilowanie” i „Pliki cookies” Polityki prywatności)
Na jakiej podstawie?
nasz prawnie uzasadniony interes, polegający na przetwarzaniu danych w podanym wyżej celu (art. 6 ust. 1 lit. f RODO)
Jak długo?
do momentu wygaśnięcia ważności lub usunięcia przez Ciebie plików cookies, wykorzystywanych do celów
marketingowych*
Co się stanie, jeśli nie podasz danych?
nie będziesz otrzymywać sugestii produktów lub usług, którymi możesz być zainteresowany
* w zależności od tego, które ma zastosowanie w danym przypadku

6. Ustawienia przeglądarki lub inne zbliżone działanie zezwalające na prowadzenie działań
analitycznych

W jakim celu?
analiza sposobu korzystania i poruszania się przez Ciebie po stronie internetowej Sklepu, celem polepszenia jej
funkcjonalności
(więcej na ten temat przeczytasz w sekcji „Działania analityczne” i „Pliki cookies” Polityki prywatności)
Na jakiej podstawie?
nasz prawnie uzasadniony interes, polegający na przetwarzaniu danych w podanym wyżej celu (art. 6 ust. 1 lit. f RODO)
Jak długo?
do momentu wygaśnięcia ważności lub usunięcia przez Ciebie plików cookies, wykorzystywanych do celów
analitycznych*
Co się stanie, jeśli nie podasz danych?
nie uwzględnimy sposobu korzystania i poruszania się przez Ciebie po stronie internetowej Sklepu w pracach nad jej
rozwojem
* w zależności od tego, które ma zastosowanie w danym przypadku

7. Wyrażenie przez Ciebie zgody na otrzymywanie od nas treści marketingowych (np.
informacji o ofertach specjalnych)

W jakim celu?
wysyłka informacji marketingowych, zwłaszcza ofert
specjalnych
analiza efektywności wysłanych przez nas wiadomości,
celem ustalenia ogólnych zasad dotyczących skutecznej
wysyłki wiadomości w naszej działalności
(więcej na ten temat przeczytasz w sekcji „Działania
analityczne” Polityki prywatności)
Na jakiej podstawie?
Twoja zgoda na nasze działania marketingowe (art. 6 ust.
1 lit. a RODO)
nasz prawnie uzasadniony interes, polegający na
przetwarzaniu danych w podanym wyżej celu (art. 6 ust.
1 lit. f RODO)
Jak długo?
do momentu wycofania przez Ciebie zgody – pamiętaj, w
każdej chwili możesz wycofać zgodę. Przetwarzanie
danych do momentu cofnięcia przez Ciebie zgody
pozostaje zgodne z prawem.
do momentu, w którym uwzględnimy Twój sprzeciw
wobec przetwarzania
ponadto, Twoje dane będą przetwarzane do upływu okresu, w którym możliwe jest dochodzenie roszczeń – przez Ciebie
lub przez nas
(więcej informacji na ten temat znajdziesz w ostatniej tabeli tej sekcji)
Co się stanie, jeśli nie podasz danych?
nie będziesz otrzymywać naszych materiałów marketingowych, w tym informacji o naszych ofertach specjalnych

8. Zapisanie się na newsletter

W jakim celu?
wysyłanie newslettera analiza efektywności wysłanych przez nas treści, celem
ustalenia ogólnych zasad dotyczących skutecznej wysyłki
wiadomości w naszej działalności
(więcej na ten temat przeczytasz w sekcji „Działania
analityczne” Polityki prywatności)
Na jakiej podstawie?
umowa o świadczenie usługi wysyłki newslettera (art. 6
ust. 1 lit. b RODO)
nasz prawnie uzasadniony interes, polegający na
przetwarzaniu danych w podanym wyżej celu (art. 6 ust.
1 lit. f RODO)
Jak długo?
do momentu, w którym wypiszesz się z naszego
newslettera
do momentu, w którym uwzględnimy Twój sprzeciw
wobec przetwarzania
ponadto, Twoje dane będą przetwarzane do upływu okresu, w którym możliwe jest dochodzenie roszczeń – przez Ciebie
lub przez nas
(więcej informacji na ten temat znajdziesz w ostatniej tabeli tej sekcji)
Co się stanie, jeśli nie podasz danych?
nie będziesz mieć możliwości otrzymywania informacji dotyczących Sklepu i naszych usług

9. Podjęcie działania lub zaniechanie mogące powodować powstanie roszczeń związanych
ze Sklepem lub naszymi usługami

W jakim celu?
ustalenie, dochodzenie lub obrona ewentualnych roszczeń, związanych z zawartą umową lub świadczonymi usługami
Na jakiej podstawie?
nasz prawnie uzasadniony interes, polegający na przetwarzaniu danych osobowych we wskazanym powyżej celu (art. 6
ust. 1 lit. f RODO)
Jak długo?
do upływu okresu przedawnienia roszczeń lub do momentu, w którym uwzględnimy Twój sprzeciw wobec
przetwarzania*
Co się stanie, jeśli nie podasz danych?
brak możliwości ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń
* w zależności od tego, które ma zastosowanie w danym przypadku

PUBLIKOWANIE DANYCH

Jeśli zdecydujesz się na opublikowanie komentarza, jego treść oraz Twój podpis będą widoczne dla innych
użytkowników Sklepu.

Nie ujawniamy innym użytkownikom Twojego adresu e-mail – chyba że sam to zrobisz.

PROFILOWANIE

W ramach Sklepu dokonujemy profilowania – w odniesieniu do Ciebie będzie to miało miejsce, jeśli zezwolisz na
takie działania. Profilowanie to polega na automatycznej ocenie, jakimi produktami lub usługami możesz być
zainteresowany, wykorzystując do tego informacje o wyświetlanych przez Ciebie treściach. Dzięki temu, reklamy
produktów lub usług wyświetlane w ramach usług internetowych, z których korzystasz, będą bardziej
dostosowane do Ciebie i Twoich potrzeb.

Profilowanie, którego dokonujemy, nie skutkuje podejmowaniem decyzji wywołujących wobec Ciebie skutki
prawne lub wpływających na Ciebie w podobnie istotny sposób.

DZIAŁANIA ANALITYCZNE

W ramach strony internetowej Sklepu prowadzimy działania analityczne, mające na celu zwiększenie jej
intuicyjności i przystępności – w odniesieniu do Ciebie będzie to miało miejsce, jeśli zezwolisz na takie działania.
W ramach analizy będziemy brać pod uwagę sposób, w jaki poruszasz się po Sklepie – a więc np. to, ile czasu
spędzasz na danej podstronie, czy w które miejsca w Sklepie klikasz. Dzięki temu podczas prac nad rozwojem
Sklepu będziemy mogli zoptymalizować jego układ, wygląd oraz zamieszczane w nim treści, tak aby polepszyć
jego funkcjonalność.

Ponadto, jeśli wyrazisz wolę otrzymywania od nas wiadomości marketingowych lub newslettera, możemy
dokonywać analizy efektywności przeprowadzonej przez nas wysyłki. Przykładowo, możemy sprawdzić, czy i w
jaki sposób wpłynęła ona na aktywność w naszym Sklepie. Takie działania pomogą nam ustalić ogólne zasady
dotyczące wysyłki tego typu wiadomości w naszej działalności - np. w zakresie optymalnych godzin wysyłki czy
sposobu formułowania skutecznych treści.

BEZPIECZEŃSTWO DANYCH

Przetwarzając Twoje dane osobowe stosujemy środki organizacyjne i techniczne zgodne z właściwymi
przepisami prawa, w tym stosujemy szyfrowanie połączenia za pomocą certyfikatu SSL/TLS.

PLIKI COOKIES

Nasz Sklep, jak większość witryn internetowych, korzysta z tzw. plików cookies (ciasteczek). Pliki te:

• są zapisywane w pamięci Twojego urządzenia (komputera, telefonu, itd.);
• nie powodują zmian w ustawieniach Twojego urządzenia.

W tym Sklepie ciasteczka wykorzystywane są w celach:

• statystycznych
• marketingowych

Aby dowiedzieć się, jak zarządzać plikami cookies, w tym jak wyłączyć ich obsługę w Twojej przeglądarce,
możesz skorzystać z pliku pomocy Twojej przeglądarki. Z informacjami na ten temat możesz zapoznać się
wciskając klawisz F1 w przeglądarce. Ponadto odpowiednie wskazówki znajdziesz na następujących
podstronach, w zależności od przeglądarki, której używasz:

• Google Chrome
• Opera
• Safari
• Mozilla Firefox
• Microsoft Edge

Pliki cookies nie będą przetwarzane przez nas dłużej niż 1 miesiąc od ostatniej wizyty w Sklepie.

Korzystając z odpowiednich opcji Twojej przeglądarki, w każdej chwili możesz:

• usunąć pliki cookies,
• blokować wykorzystanie plików cookies w przyszłości.

W takich przypadkach nie będziemy ich już dłużej przetwarzać.

USŁUGI ZEWNĘTRZNE / ODBIORCY DANYCH

Korzystamy z usług podmiotów zewnętrznych, które wspierają nas w prowadzeniu działalności. Powierzamy im
do przetwarzania Twoje dane – podmioty te przetwarzają dane wyłącznie na nasze udokumentowane polecenie.

Poniżej znajdziesz listę odbiorców Twoich danych:

DZIAŁANIE ODBIORCY DANYCH PRZEKAZANIE DANYCH
POZA UNIĘ EUROPEJSKĄ
każde działanie w związku ze
Sklepem
hostingodawca
podmiot zapewniający nam wsparcie
techniczne/IT
dostawca oprogramowania do prowadzenia sprzedaży
nie ma miejsca
nie ma miejsca

nie ma miejsca

przebywanie na stronie Sklepu z
ustawieniami zezwalającymi na
prowadzenie działań
marketingowych
podmiot zapewniający usługi marketingowe nie ma miejsca
przebywanie na stronie Sklepu z
ustawieniami zezwalającymi na
prowadzenie działań analitycznych
podmiot umożliwiający działania analityczne
na stronie
nie ma miejsca
złożenie zamówienia w Sklepie
dostawca płatności
podmiot dostarczający do Ciebie produkt
dostawca oprogramowania ułatwiającego
prowadzenie działalności (np.
oprogramowanie księgowe)
dostawca standardowego oprogramowania
biurowego (w tym skrzynki poczty
elektronicznej)
hurtownia
biuro rachunkowe
nie ma miejsca
nie ma miejsca


nie ma miejscanie ma miejsca


nie ma miejsca
nie ma miejsca
skorzystanie przez Ciebie z usług
dostarczanych nam w związku ze
Sklepem przez portale
społecznościowe
portale społecznościowe nie ma miejsca
wzięcie udziału w badaniu
satysfakcji z naszych usług lub
produktów
podmioty umożliwiające umieszczanie opinii
o Sklepie lub produktach i ich
porównywanie
nie ma miejsca
nawiązanie z nami kontaktu (np.
zadanie pytania)
dostawca standardowego oprogramowania
biurowego (w tym skrzynki poczty
elektronicznej)
nie ma miejsca

A ponadto:

odpowiednie organy publiczne w zakresie, w jakim jesteśmy zobowiązani do udostępnienia im danych.