• Cymbałki, maty muzyczne dla dzieci

Instrumenty rozwijają sporo umiejętności, których dziecko nie jest w stanie zdobyć w tej samej konfiguracji podczas innych aktywności. Do takich umiejętności możemy zaliczyć m.in. rozwinięcie motoryki wraz z manualną precyzją, pamięć oraz koncentrację.

  • Parametry